เกี่ยวกับงานพัฒนาบุคคลากร
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
สถิติการใช้งาน
 
วันนี้3 คน
เดือนนี้597 คน
ปีนี้5393 คน
ทั้งหมด43014 คน
 
โครงการอบรมปฐมนิเทศบุคลากรสาธารณสุขใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561

นายภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประธานในพิธีเปิด

โครงการอบรมปฐมนิเทศบุคลากรสาธารณสุขจบใหม่ ปี 2561 ณ ห้องประชุมขุนภักดีสุขกิจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

รุ่นที่ 1 วันที่ 21 พฤษภาคม 2561  กลุ่ม แพทย์ ทันตแพทย์ และเสัชกร

รุ่นที่ 2 วันที่ 1,4 มิถุนายน 2561 กลุ่มพยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการเวชระเบียน และแพทย์แผนไทย

 
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เรียน  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน HRD รพ.สุรินทร์ รพ.ปราสาท รพช.และ สสอ.ทุกแห่ง            ขอความร่วมมือในการส่งรายงานระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการการพัฒน...
19 เมษายน 2561  โพสโดย admin   (อ่าน 164)


เรียน ผู้รับผิดชอบงาน HRD รพช.ทุกแห่ง                สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9  แจ้งให้สำรวจความต้องการโควตาฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้าน   ประจ...
08 มีนาคม 2561  โพสโดย admin   (อ่าน 147)

เรียน ผู้รับผิดชอบงาน HRD รพช.ทุกแห่ง              สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9  แจ้งให้ตรวจสอบข้อมูลการให้บริการทางวิสัญญีวิทยา ปี 2560     &nbs...
08 มีนาคม 2561  โพสโดย admin   (อ่าน 88)

16 กุมภาพันธ์ 2561  โพสโดย admin   (อ่าน 106)

ดาวน์โหลด


เรียน ผู้รับผิดชอบงาน HRD รพศ.  รพท.  รพช. และ สสอ. ทุกแห่ง      งานพัฒนาบุคลากร ได้จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด เรื่อง ระดับความสำเร็จของการบริหา...
14 ธันวาคม 2560  โพสโดย admin   (อ่าน 307)

13 มิถุนายน 2560  โพสโดย admin   (อ่าน 269)