หน้าหลัก นางสำรวม วิชิโต


                  

                     (นางสำรวม  วิชิโต)

      นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

        หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร

 

หน้าที่ความรับผิดชอบในกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 

1.งานบริหารงานพัฒนาบุคลากร นิเทศ ติดตาม ควบคุมกำกับและประเมินผลงานแผนพัฒนาบุคลากร

2.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  โพสโดย : hr surin วันที่ 2013-05-01 อ่าน 1564