หน้าหลัก นางสาวศรัณดา สังข์ขาว


           

        (นางสาวศรัณดา  สังข์ขาว)

                   พนักงานพิมพ์

หน้าที่ความรับผิดชอบในกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

1.งานธุรการ สารบรรณ พิมพ์หนังสือ ในงานพัฒนาบุคลากร

2.งานจัดการวารสารหนังสือห้องสมุด

3.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  โพสโดย : hr surin วันที่ 2013-05-01 อ่าน 1379