หน้าหลัก นางทิพวรรณ ฉัตรวิริยะเจริญ


               

            

       (นางทิพวรรณ  ฉัตรวิริยะเจริญ)

         นวก.สาธารณสุขชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบในกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

1.งานประชุม/สัมมนา/การศึกษาดูงาน

2.งานประกวดคัดเลือกบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น

3.งานสอบพัฒนาวิชาชีพ สอบอนุมัติบัตร การทดสอบด้านภาษา

4.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  โพสโดย : hr surin วันที่ 2013-05-01 อ่าน 1585