หน้าหลัก นางนภาพร สุขนิตย์


                

                 (นางนภาพร  สุขนิตย์)

             นวก.สาธารณสุขชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบในกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

1.งานลาศึกษาต่อ/ ฝึกอบรมของบุคลากรสาธารรสุข

2.งานการเงิน พัสดุในงานพัฒนาบุคลากร

3.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  โพสโดย : hr surin วันที่ 2013-05-01 อ่าน 1255