หน้าหลัก นางกาญจนา ใจองอาจ


                

             (นางกาญจนา  ใจองอาจ)

           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบในกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

1.งานปฐมนิเทศบุคลากรก่อนประจำการ

2.งานฝึกอบรม

3.งานเพิ่มพูนทักษะแพทย์

4.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  โพสโดย : hr surin วันที่ 2013-05-01 อ่าน 1695