หน้าหลัก การทำแผนการลาศึกษาต่อ ปี 2561-2564 และการแสดงความจำนงลาศึกษาต่อ ปี 2561


เรียน ผู้รับผิดชอบงานทุกหน่วยงาน
   ตามที่ งานพัฒนาบุคลากร ได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนการลาศึกษาต่อ ปี 2561-2564 และการแสดงความจำนงลาศึกษาต่อ ปี 2561 โดยกำหนดส่งภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา นั้น พบว่ายังมีบางหน่วยงานที่ยังไม่ดำเนินการ จึงขอความร่วมมือให้เร่งดำเนินการและจัดส่งแผนฯ ปี 2561-2564 ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เพื่อรวบรวมเพื่อทำแผนฯเสนอ คกก. ให้ความเห็นชอบต่อไป หากหน่วยงานใด ไม่มี จนท.ประสงค์จะลาศึกษาต่อขอให้แจ้งยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยคะ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

โดยไฟล์ excel ส่งที่ Email: sakaow77@hotmail.com

ขอบคุณคะ

สกาวรัตน์ แดงมันฮับ 089-8459511 
นวก.สส.ชำนาญการ

  โพสโดย : hr surin วันที่ 2017-08-03 อ่าน 170