หน้าหลัก นางสาววริษา กิ่งโพธิ์


                                                         

                 

                       (นางสาววริษา กิ่งโพธิ์)

                         นวก.สาธารณสุข 

 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบในกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

1.งานสนับสนุนการผลิตบุคลากรสาธารณสุข

2.งานฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา

3.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  โพสโดย : hr surin วันที่ 2017-02-21 อ่าน 361