หน้าหลัก นางสาวสกาวรัตน์ แดงมันฮับ


                                   

                              

                      (นางสาวสกาวรัตน์  แดงมันฮับ)

                      นวก.สาธารณสุข ชำนาญการ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบในกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

1.งานแผนงาน/โครงการด้านการพัฒนาบุคลากร

2.งานนิเทศติดตาม สรุปประเมินผลงานพัฒนาบุคลากร

3.งานข้อมูลและรายงานพัฒนาบุคลากร

4.งานพัฒนาศักยภาพองค์กรทีมงานเจ้าหน้าที่ สสจ.สุรินทร์

5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  โพสโดย : hr surin วันที่ 2017-02-20 อ่าน 520