เกี่ยวกับงานพัฒนาบุคคลากร
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
สถิติการใช้งาน
 
วันนี้26 คน
เดือนนี้443 คน
ปีนี้7598 คน
ทั้งหมด45219 คน
 
อบรมปฐมนิเทศบุคลากรสาธารณสุขใหม่ (หลักสูตร 2 ปี) ปี 2561

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นายสินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ บุคลากรสาธารณสุขใหม่ (หลักสูตร 2 ปี) ณ ห้องประชุมกันเกรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ หลังจากนั้นบุคลากรจบใหม่จะได้รับการแนะนำภารกิจหน้าที่ต่างๆตามสาขาวิชาของตนเอง จากหัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปรายงานตัวปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายต่อไป

 
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

        เรียน ผู้รับผิดชอบงาน HRDทุกท่าน      ตามหนังสื่อที่ สร 0032.010.02 / ว 1574 ลวท 24 กค.61 (รพ.สร./รพ.ปราสาท/ รพช.ทุกแห่ง) และ ที่ ...
31 กรกฎาคม 2561  โพสโดย admin   (อ่าน 77)


เรียน  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน HRD รพ.สุรินทร์ รพ.ปราสาท รพช.และ สสอ.ทุกแห่ง            ขอความร่วมมือในการส่งรายงานระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการการพัฒน...
19 เมษายน 2561  โพสโดย admin   (อ่าน 194)


เรียน ผู้รับผิดชอบงาน HRD รพช.ทุกแห่ง                สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9  แจ้งให้สำรวจความต้องการโควตาฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้าน   ประจ...
08 มีนาคม 2561  โพสโดย admin   (อ่าน 184)

เรียน ผู้รับผิดชอบงาน HRD รพช.ทุกแห่ง              สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9  แจ้งให้ตรวจสอบข้อมูลการให้บริการทางวิสัญญีวิทยา ปี 2560     &nbs...
08 มีนาคม 2561  โพสโดย admin   (อ่าน 115)
ดาวน์โหลด


เรียน ผู้รับผิดชอบงาน HRD รพศ.  รพท.  รพช. และ สสอ. ทุกแห่ง      งานพัฒนาบุคลากร ได้จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด เรื่อง ระดับความสำเร็จของการบริหา...
14 ธันวาคม 2560  โพสโดย admin   (อ่าน 369)

13 มิถุนายน 2560  โพสโดย admin   (อ่าน 323)