เกี่ยวกับงานพัฒนาบุคคลากร
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
สถิติการใช้งาน
 
วันนี้23 คน
เดือนนี้917 คน
ปีนี้10221 คน
ทั้งหมด47842 คน
 
มอบรางวัลบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2561

วันที่ 24 กันยายน 2561 นายภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการมอบรางวัลบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2561

ณ โรงแรม ทองธารินทร์ โดยมี นายสินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นผู้กล่าวรายงาน

 
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เรียน ผอ.รพ.สุรินทร์ / ผอ.รพ.ปราสาท / รพช.ทุกแห่ง และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ด้วย เขตสุขภาพที่ 9 ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อแพทย์ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 25...
ไม่ทราบ 543  โพสโดย admin   (อ่าน 20)

เรียน ผอ.รพ.สุรินทร์ / ผอ.รพ.ปราสาท / รพช.ทุกแห่ง และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ด้วย เขตสุขภาพที่ 9 ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อแพทย์ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 25...
17 กันยายน 2561  โพสโดย admin   (อ่าน 19)

ขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่  แห่งละ  ๒  คน   ขอให้แจ้ง  ชื่อ – สกุล และเบอร์โทรศัพท์มือถือ   ไปที่  นางสำรวม วิชิโต โท...
13 กันยายน 2561  โพสโดย admin   (อ่าน 15)

    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ ๙ ในวันที่ 19-20 กันยายน 2560 ณ โรงพยาบาลสุรินทร์  สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.หนังสือเชิญประชุม      ...
12 กันยายน 2561  โพสโดย admin   (อ่าน 30)


        เรียน ผู้รับผิดชอบงาน HRDทุกท่าน      ตามหนังสื่อที่ สร 0032.010.02 / ว 1574 ลวท 24 กค.61 (รพ.สร./รพ.ปราสาท/ รพช.ทุกแห่ง) และ ที่ ...
31 กรกฎาคม 2561  โพสโดย admin   (อ่าน 204)


เรียน  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน HRD รพ.สุรินทร์ รพ.ปราสาท รพช.และ สสอ.ทุกแห่ง            ขอความร่วมมือในการส่งรายงานระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการการพัฒน...
19 เมษายน 2561  โพสโดย admin   (อ่าน 219)


ดาวน์โหลด


เรียน ผู้รับผิดชอบงาน HRD รพศ.  รพท.  รพช. และ สสอ. ทุกแห่ง      งานพัฒนาบุคลากร ได้จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด เรื่อง ระดับความสำเร็จของการบริหา...
14 ธันวาคม 2560  โพสโดย admin   (อ่าน 447)

13 มิถุนายน 2560  โพสโดย admin   (อ่าน 370)