เกี่ยวกับงานพัฒนาบุคคลากร
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
สถิติการใช้งาน
 
วันนี้7 คน
เดือนนี้215 คน
ปีนี้7477 คน
ทั้งหมด37183 คน
 
วันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ปฐมนิเทศบุคลากรสาธารณสุขจบใหม่
วันที่ 1-2 มิ.ย.60  นายโกเมนทร์ ทิวทอง นพ.สสจ.สุรินทร์    เป็นประธานเปิดการงานปฐมนิเทศบุคลากรสาธารณสุขจบใหม่  
ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี  นายวราวุธ ชื่นตา รอง นพ.สสจ.สุรินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงานฯ
 
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

08 พฤศจิกายน 2560  โพสโดย admin   (อ่าน 85)

เรียน       ผอ.รพศ.,รพท.,รพช. และสสอ.ทุกแห่ง
12 กันยายน 2560  โพสโดย admin   (อ่าน 123)

เรียน ผอรพศ, รพท., รพช. และ สสอ.ทุกแห่ง สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (งบอุดหนุน)  ปี 2561 ดังนั้น  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  จึงขอความร่ว...
12 กันยายน 2560  โพสโดย admin   (อ่าน 152)


เรียน ผู้รับผิดชอบงานทุกหน่วยงาน    ตามที่ งานพัฒนาบุคลากร ได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนการลาศึกษาต่อ ปี 2561-2564 และการแสดงความจำนงลาศึกษาต่อ ปี 2561 โดยกำหนดส่งภายในวันที่ 21 สิงหาคม...
03 สิงหาคม 2560  โพสโดย admin   (อ่าน 80)

04 กรกฎาคม 2560  โพสโดย admin   (อ่าน 254)


เรียน รพ.สุรินทร์ รพ.ปราสาท รพช.ทุกแห่ง         ขอเชิญประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการการขึ้นทะเบียนสถาบันการผลิตและจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ครอบครัวจังหวัดสุริ...
19 มิถุนายน 2560  โพสโดย admin   (อ่าน 42)

เรียน ผู้รับผิดชอบงานทุกหน่วยงาน   ด้วย สถาบันบรมราชชนก ขอความร่วมมือรวบรวมสมรรถนะที่ต้องการตาม  Service Plan 18 สาขา รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนิน...
16 พฤษภาคม 2560  โพสโดย admin   (อ่าน 139)

ดาวน์โหลด