เกี่ยวกับงานพัฒนาบุคคลากร
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
สถิติการใช้งาน
 
วันนี้35 คน
เดือนนี้637 คน
ปีนี้1747 คน
ทั้งหมด51837 คน
 
มอบรางวัลบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2561

วันที่ 24 กันยายน 2561 นายภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการมอบรางวัลบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2561

ณ โรงแรม ทองธารินทร์ โดยมี นายสินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นผู้กล่าวรายงาน

 
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป





เรียน ผู้รับผิดชอบงาน HRD ทุกแห่งเรื่อง แบบรายงาน KPI ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร ปี 2562 ปี 2562 งานพัฒนาบุคลากร จะรวบรวมผลการดำเนินงานตาม KPI ตามแบบรายงาน และ KPI template ตามไ...
13 ธันวาคม 2561  โพสโดย admin   (อ่าน 75)

เรียน HRD และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ด้วยเขต 9 โดย สสจ.นครราชสีมา จัดสรรโควตาให้ จ.สุรินทร์ ส่งทันตาภิบาล จำนวน 1 คน เข้าอบรมในโครงการพัฒนาทันตาภิบาลเพื่อการบริการคลินิกหมอครอบครัว วันที่ 7-11 มกราคม 256...
29 พฤศจิกายน 2561  โพสโดย admin   (อ่าน 107)




ดาวน์โหลด


เรียน ผู้รับผิดชอบงาน HRD รพศ.  รพท.  รพช. และ สสอ. ทุกแห่ง      งานพัฒนาบุคลากร ได้จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด เรื่อง ระดับความสำเร็จของการบริหา...
14 ธันวาคม 2560  โพสโดย admin   (อ่าน 564)

13 มิถุนายน 2560  โพสโดย admin   (อ่าน 466)